Håll dig informerad!

För att du som förälder ska få veta viktig information måste du följa*:

Observera rutin för frånvaro:
Automatiskt SMS till vårdnadshavare går ut om elev inte checkat in på skolan när första lektion kommit igång och elev inte är frånvaroanmäld av vårdnadshavare. Skolan ringer alltså inte vårdnadshavare om detta.Det innebär att det är oerhört viktigt att samtliga vårdnadshavare har konto i Skola24 med rätt telefonnummer registrerat.

 • service.huddinge.se/S24 eller Servicecenter Sjödalstorget 13, Huddinge Centrum

Frågor, funderingar, synpunkter, tips och idéer framförs med fördel till socialpedagog eller skolledning.

*det går att prenumerera – ange e-post och bekräfta det mejl som kommer ut (leta i skräppost om det inte kommer fram). Om det strular tar du kontakt!

Innan skolstart

Du som är vårdnadshavare till elev på Glömstaskolan bör snarast:

 1. Lämna kontaktuppgifter mmså vi kan nå vårdnadshavare om och när det behövs. Obs! Tidigare läsårs uppgifter är gallrade/raderade (GDPR) – viktigt lämna in nya varje läsår.*
 2. Se till att följa skolans kommunikationskanaler:
 3. Skaffa konto på Skola24 (frånvaroanmälan + meddelandetjänst om barnet inte kommer till skolan)
  • Säkerställa att rätt telefonnummer är inlagt
 4. Fylla i de blanketter som gäller ditt barn, exempelvis
  • meddela ev allergier till köket
  • ansöka om Modersmål
  • Rekvirera skolhälsojournal om du kommer från en friskola eller annan kommun än Huddinge
 5. Läsa igenom SåHärGörVi på faq.glomstaskolanbloggar.se
 6. Gärna titta in på respektive Instagramflöde, på respektive årskursblogg
 7. Fortsätta läsa för och/eller med ditt barn varje dag. För samtal och dialog!
 8. Peppa ditt barn inför skolstart – vi gör det bra tillsammans!

Läs gärna även på Glömstaresan, där vi skriver en del hur vi tänker och gör.

*tanken är att Huddinges lärplattform Unikum ska ersätta detta, så snart som möjligt.

Gemensam avslutningspicnic G17 – föräldrainitiativ

Den 12 juni är det dags för skolavslutning. Efter avslutningen ses de som önskar i Honungsparken (Vistavägen 26) för en gemensam picknick. Det kommer att finnas en grill på plats för de som önskar grilla korv.

Så packa väskan och ta med något att äta och dricka och så syns vi förhoppningsvis där!

/Lina Gröning & Anna Fahlkrans, vårdnadshavare G17

Honungsparken, Vistavägen 26

Ny rutin frånvaro from 5/3 – säkerställ dina uppgifter!

Du som vårdnadshavare har konto i Skola24 och kontrollerat att rätt telefonnummer är registrerat?

Efter sportlovet ringer vi inte längre hem om frånvaro eller sen ankomst, meddelas endast via SMS genom systemet Skola24.

Sista chansen Skolinspektionens skolenkät

Det vore roligt och bra om över hälften svarar. Det tar bara tio minuter, men måste göras senast torsdag. Så här gör du:

 1. Gå in på www.skolinspektionen.se/skolenkaten
 2. Välj att besvara enkäten ”Föräldrar/vårdnadshavare med barn i förskoleklass” och ange koden dy3Pwf
 3. Enkäten ska besvaras en gång per barn. Har du flera barn i förskoleklass på den aktuella skolan besvaras enkäten en gång för vart och ett av barnen.
 4. Enkäten kan besvaras från och med den 6 november till och med den 1 december 2017.

Har du frågor om Skolenkäten är du välkommen att höra av dig till Skolinspektionens växelnummer 08‐586 080 00 eller e‐post skolenkaten@skolinspektionen.se.

Bloggar att läsa och ta till sig

På denna årskursblogg och på hela skolans (inkl fritidshemmets) blogg glomstaskolanbloggar.se publicerar vi sådan info som vi tänker vårdnadshavare och elever på Glömstaskolan behöver veta. Du behöver prenumerera på båda, alternativt återkommande gå in och läsa.

Just nu verkar det vara något trassel med kommentarer och e-postlistorna i några årskurser, felsökning pågår.

Titta gärna efter i spam-filter och lägg till bloggavsändare som kontakt!

På vår tredje blogg Glömstaresan delar vi tankar, utgångspunkter, erfarenheter med alla som kan tänkas vara intresserade. Några nya inlägg:

Sedan har vi till sist vår SåHärGörVi/FAQ, där vi samlar rutiner, regler, förutsättningar mm. Du hittar den på bloggportalen glomstaskolanbloggar.se.

 

Klassfest Förskoleklass 14/12

Alla barn i förskoleklassen är varmt välkomna på

KLASSFEST

Torsdag 14/12 kl. 18.00 – 19.30

Vi är i lokalen Artisten/musikrummet på plan 2 i skolan.

Det kommer att bli lekar, dans och annat roligt för barnen. Alla barn kommer att få en snackspåse med bland annat popcorn och dricka.

Vi är 14 föräldrar som är engagerade i festen och kommer att finnas på plats hela tiden.

Anmäl ditt barn genom att swisha 25 kr (självkostnadspris) till Emina Jelec-Saleh på nummer 0736312027 gärna så fort som möjligt, men senast den 10/12. märk swishen med ditt barns namn.

Om ditt barn har någon allergi, komplettera anmälan med ett mail med allergiinfo till eminajelec@hotmail.com.

Med vänliga hälsningar!

 • Renée Forsberg (Mamma till Nova)
 • Emina Jelec-Saleh (Mamma till Levi)
 • Sara Krutzén (Mamma till Isak)
 • Emmelie Weaver (Mamma till Erik)