Klassfest för förskoleklassen Torsdag 14/12!

Vi planerar en klassfest för förskoleklassen Torsdag 14/12 med snacks, lekar och massa dans på skolan så boka in datumet redan nu!

För att festen ska kunna bli av, behövs tio föräldrar som kan vara kvar och hjälpa till under kvällen.

Hör av dig till Renée Forsberg på renee@marbodalkok.se om du kan hjälpa till och engagera dig denna kväll. Gärna så snart som möjligt, men senast den 20/11.

Med vänliga hälsningar

Renée Forsberg (Mamma till Nova) Emina Jelec-Saleh (Mamma till Levi) Sara Krutzén (Mamma till Isak) Och Emmelie Weaver (Mamma till Erik)

 

Besvara Skolinspektionens skolenkät!

Du som vårdnadshavare till barn i förskoleklass har nu även möjlighet att delge dina synpunkter om skolan via Skolinspektionens Skolenkät.

Skolenkäten besvaras via webben och tar cirka tio minuter att besvara.

Resultaten kommer att presenteras i sammanställd form och kommer inte att lämnas ut på ett sådant sätt att enskilda personer kan ta skada. Enkätsvaren kommer inte att behandlas av skolan, utan av Skolinspektionen. Mer information i brevet uppe till vänster (klicka för fullformat).

Så här besvarar du enkäten:

  1. Gå in på www.skolinspektionen.se/skolenkaten
  2. Välj att besvara enkäten ”Föräldrar/vårdnadshavare med barn i förskoleklass” och ange koden dy3Pwf
  3. Enkäten ska besvaras en gång per barn. Har du flera barn i förskoleklass på den aktuella skolan besvaras enkäten en gång för vart och ett av barnen.
  4. Enkäten kan besvaras från och med den 6 november till och med den 1 december 2017.

Om du har frågor om koder och inloggningsuppgifter kontakta CMA Research på 013‐465 61 00 eller skolenkaten@cmaresearch.se. Om du har övriga frågor om Skolenkäten är du välkommen att höra av dig till oss via Skolinspektionens växelnummer 08‐586 080 00 eller e‐post skolenkaten@skolinspektionen.se.

العربية†(Arabiska) För information på arabiska: www.skolinspektionen.se/skolenkatenarabiska

 English (Engelska) För information på engelska:

www.skolinspektionen.se/skolenkatenengelska

 Suomi (Finska) För information på finska:

www.skolinspektionen.se/skolenkatenfinska

 Kurmancî (Nordkurdiska) För information på nordkurdiska:

www.skolinspektionen.se/skolenkatenkurmanci

 Romani chib arljisko (Romani chib, Arli) För information på romani chib arli:

www.skolinspektionen.se/skolenkatenromani

 Русский (Ryska) För information på ryska:

www.skolinspektionen.se/skolenkatenryska

 Soomaali (Somaliska) För information på somaliska:

www.skolinspektionen.se/skolenkatensomaliska

 ®†کوردی†®سۆرانی†(Sorani, sydkurdiska) För information på sorani

www.skolinspektionen.se/skolenkatensorani

 دری†(Dari) För information på dari:

www.skolinspektionen.se/skolenkatendari

Förskoleklassens innehåll efter höstlovet

Hej!

Här följer lite kort information om vad som händer framöver hos oss i förskoleklass. Fokus kommer fortsatt ligga på Hållbartihop samt på att stärka gruppens sociala sammanhållning.

Vår undervisning kommer också ha ett fortsatt fokus på det lek- och lustfyllda lärandet av matematik och svenska. Inom kort startar vårt Bornholmsarbete.

För att se vår dagliga dokumentation av verksamheten så är ni välkomna att följa oss på instagram.

https://www.instagram.com/glomstaskolan17/

Löss

Vi har fått information om att det går löss i Förskoleklassen. Det är viktigt att använda luskam om löss och gnetter upptäcks. Det finns flera behandlingar man kan pröva för att bli av med huvudlöss. På vårdguidens hemsida 1177 kan ni få bra information på hur man behandlar löss.

Skolinspektionens skolenkät i Förskoleklass

Ang Skolinspektionens skolenkät fanns inte följande information med i informationsbrev till rektor, men väl på skolenkätens hemsida när man gick in:

Vårdnadshavare till elever i förskoleklass svarar på enkäten 6 november – 1 december. Det kommer att skickas ut mer information om den enkäten under vecka 43-44.

Så ni som är vårdnadshavare till elever i förskoleklass kan bortse från informationen som gick ut på skolans blogg denna gång.

Kartläggning av språklig medvetenhet i f-klass

Specialpedagogen Annette Hellström från skolstöd kommer att besöka oss denna månad för att kartlägga elevernas läs-och skrivutveckling.

I språkgrupper kommer vi sedan att arbeta utifrån Bornholmsmodellen. Vi kommer under läsåret arbeta intensivt med språklekar, bokstavljud (fonem), rimord, meningsbyggnad, begynnelsebokstäver m.m.

Ingvar Lundberg, professorn bakom Bornholmsmodellen:

”Omfattande forskning visar att systematiska språklekar underlättar läsinlärningen och förebygger lässvårigheter redan i förskoleklass”

MVH teamet i G17