Kommande planering i förskoleklass

Hej och välkomna tillbaka till en ny lärorik termin! Vi hoppas att ni sett fram lika mycket emot detta som vi gjort.

Nedan följer ett axplock av den planering som vi i förskoleklass kommer att arbeta efter fram till sommarlovet.

Språk och kommunikation: språkgrupper (Bornholm), rim och ramsor samt andra ordlekar. Läsa och skriva, bland annat högläsning. Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter. Introduktion av digitala verktyg.

Skapande och estetiska uttrycksformer: vi arbetar med skapande genom bild, lek och musik.

Matematiska resonemang och uttrycksformer: problemlösning och matematiska begrepp.

Natur, teknik och samhälle: normer och regler, hantera konflikter, barnens rättigheter, livsfrågor, naturen och människans levnadsvillkor, sortering av växter och djur, experiment, tekniska lösningar, byggande och konstruktion, val i vardagen och hållbar utveckling.

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse: delta i organiserade och egeninitierade lekar, fysiska aktiviteter, säkerhet och hänsyn till miljö vid utevistelse, hälsa och kost.

Som vanligt söker vi ett kollaborativt lärande med andra årskurser, liknande det läsprojekt vi hade med årskurs 4.

Vi siktar också på att komma iväg på några kortare utflykter, exempelvis biblioteksbesök.

Vänligen / G17-teamet.

Hälsobesök

God fortsättning! Toppen att så många bokat in tid för hälsobesök!

En påminnelse till er som ännu inte gjort det; Alla tider ligger ute nu, med sista datum 19 februari. Hittar ni absolut inte någon tid som fungerar för er – hör av er till mig via mail så ordnar vi det. Viktigt att veta är att jag inte kommer att träffa de barn som inte är inbokade tillsammans med förälder och det blir i så fall ingen kontroll av syn, hörsel, tillväxt mm.

Gör så här: Markera och kopiera nedanstående adress och klistra in i webbsidans adressfält. (går inte att klicka sig vidare på) Följ instruktionerna på sidan.

https://eservices.profdoclink.se/TimeBook/Start.aspx?UnitId=7340049681918

Hör av er om ni har några frågor eller funderingar. Lättast att nå mig är via mejl eller sms.

/Sophie Hagman,Skolsköterska

Tel: 08-535 331 09,Sms: 070-198 26 74, Mail: sophie.hagman@huddinge.se

Fler tider bokningsbara för hälsobesök

Nu har jag lagt ut fler tider att boka för hälsobesök i januari och februari. Ytterligare några tillkommer under eftermiddagen eller imorgon.

Gör så här: Markera och kopiera nedanstående adress och klistra in i webbsidans adressfält. (går inte att klicka sig vidare på) Följ instruktionerna på sidan.

https://eservices.profdoclink.se/TimeBook/Start.aspx?UnitId=7340049681918

Hör av er om ni är osäkra på om det har fungerat eller om tillgång till dator saknas, samt om ni har andra frågor eller funderingar inför besöket. Lättast att nå mig är via mejl eller sms. Jag är ledig fredag 22/12-tis 2/1.

Jag önskar er alla en riktigt god jul och ett gott nytt 2018!

 

/Sophie Hagman,Skolsköterska

Tel: 08-535 331 09,Sms: 070-198 26 74, Mail: sophie.hagman@huddinge.se

Viktig information angående smittorisk och diabetes

Vi vill härmed informera om att vi i G17 har en elev som diagnosticerats med diabetes. Detta är en sjukdom som ger allvarliga konsekvenser för den som tvingas leva med det.

När barn med diabetes blir sjuka så blir påverkan för dem större än om ett barn utan diabetes drabbas av en sjukdom. Detta gäller framförallt magsjuka och kräksjuka, vilka kan bli direkt akuta situationer för eleven.

I och med detta ber vi om en extra tanke dessa magsjuketider. Det som gäller här i G17 är att man är hemma i 48 timmar efter senaste kräkning eller diarré. Detta betyder också att vi kommer ringa hem elever som klagar på magont och illamående.

Tack för visad förståelse och hänsyn!

Hälsobesök, förskoleklass

Nu är det dags för eleverna i förskoleklass att komma på hälsobesök. EMI (Elevhälsans medicinska insats, f.d skolhälsovården) fungerar som en förlängning av BVC med hälsobesök vartannat år. Besöket innefattar ett samtal kring hälsoblanketten ni fyllt i och om trivsel och mående. Jag kommer även att kontrollera tillväxt, hörsel och syn.

Vid besöket behöver ni som vårdnadshavare följa med. Detta för att kunna följa upp ev. hälsoproblem som varit under BVC-tiden och diskutera kring ev. nuvarande hälsoproblem som kan påverka inlärning/skolsituation. Det är också bra med en första kontakt inför resten av skoltiden.

Jag har lagt ut en antal bokningsbara tider på webben, några i december och några i januari. Fler tider kommer att läggas ut längre fram. Jag återkommer med information när jag fyllt på med tider.

Gör så här:

Markera och kopiera nedanstående adress och klistra in i webbsidans adressfält. (går inte att klicka sig vidare på) Följ instruktionerna på sidan.

https://eservices.profdoclink.se/TimeBook/Start.aspx?UnitId=7340049681918

När ni bokat kommer jag att få ett meddelande i min tidbok om att ni kommer. Ni kan även avboka eller omboka ert besök via denna länk.

Hör av er om ni är osäkra på om det har fungerat eller om tillgång till dator saknas, samt om ni har andra frågor eller funderingar inför besöket. Lättast att nå mig är via mejl eller sms.

Välkomna! Apotekaren, plan 3

Med vänliga hälsningar

Sophie Hagman,Skolsköterska

Tel: 08-535 331 09,Sms: 070-198 26 74, Mail: sophie.hagman@huddinge.se